Cyber Oko

Cyber – Oko to zintegrowany system umożliwiający prowadzenie wielopoziomowej neurorehabilitacji pacjentów z zaburzeniami centralnego układu nerwowego. Urządzenie to pozwala na alternatywny sposób komunikacji chorego z otoczeniem, z zastosowaniem technologii śledzenia wzroku użytkownika.

W naszej placówce mamy możliwość korzystania z prototypowej naukowej wersji systemu pn. Cyber – Oko stworzonej przez naukowców z Politechniki Gdańskiej  oraz wersji komercyjnej pn. C-Eye z firmy AssisTech Sp. z o. o. z/s w Gdańsku.

W naszym zakładzie opiekuńczo – leczniczym z systemu Cyber – Oko korzysta stale kilkunastu pacjentów, głównie przewlekle wentylowanych mechanicznie oraz w różnych stanach wegetatywnych. Treningi odbywają się kilka razy w tygodniu i są dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego z pacjentów. W pracy z naszymi podopiecznymi skupiamy się przede wszystkim na: poszerzaniu zakresu pola widzenia, ponieważ przy udarach mózgu często występuje pomijanie  stronne oraz pracy nad przywróceniem i doskonaleniem funkcji poznawczych, takich jak: uwaga, percepcja wzrokowa i słuchowa, pamięć, myślenie przyczynowo – skutkowe, spostrzeganie.

 

Do najczęściej wykonywanych zadań, przydatnych do neurostymulacji pacjentów należą:

 • śledzenie ruchomego przedmiotu na ekranie
 • rozumienie pojedynczych słów
 • rozróżnianie kolorów, dźwięków, kształtów, rozmiarów
 • rozpoznawanie ludzkich emocji
 • zapamiętywanie materiału obrazkowego lub ciągu cyfr
 • rozumienie prostych/trudnych zdań
 • ćwiczenia skojarzeniowe
 • kategoryzacja przedmiotów
 • tworzenie ciągów przyczynowo – skutkowych.

 

Osoby chore odnoszą sporo korzyści dzięki regularnym treningom z wykorzystaniem
Cyber – Oka. Do bezpośrednich korzyści należą:

 • możliwość komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym
 • stymulowanie funkcji poznawczych i poprawianie ich wydajności
 • stymulowanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • możliwość monitorowania stanów emocjonalnych pacjenta i ich zmian
 • możliwość monitorowania wyników i postępów pacjenta
 • wzrost motywacji wewnętrznej do neurorehabilitacji.

 

Ćwiczenia przy użyciu Cyber- Oka stanowią idealne uzupełnienie innych form terapii oferowanych w naszej placówce (rehabilitacja, terapia zajęciowa, terapia logopedyczna). Dzięki temu narzędziu pacjenci z dużymi deficytami poznawczymi mogą nawiązać satysfakcjonujący kontakt ze światem zewnętrznym, pracować nad poprawą swoich zdolności umysłowych oraz stopniowo rekompensować negatywne skutki przebytej choroby. To sprawia, że ich szanse na powrót do zdrowia stają się bardziej realne.

                                                                                              Anna Majda

                                                                                               psycholog

 

Więcej informacji o systemie:  https://assistech.eu/

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress