Lokalny wolontariat opiekuńczy

PROJEKT „LOKALNY WOLONTARIAT OPIEKUŃCZY”
Fundacja Agory wraz z Fundacją Hospicyjną w Gdańsku 1 lutego 2017 rozpoczęły nabór do nowego projektu, którego celem było stworzenie i rozwój lokalnego wolontariatu opiekuńczego na rzecz osób niesamodzielnych w domach.
Jego efektem miało być powstanie w wybranych lokalizacjach centrów lokalnego wolontariatu opiekuńczego. Do współpracy zaproszono ośrodki pomocy społecznej, zespoły domowej opieki długoterminowej, organizacje pozarządowe i parafie – instytucje i organizacje, które poprzez zaangażowanie lokalnych społeczności chciałyby zapewnić wsparcie osobom niesamodzielnym ze względu na wiek lub chorobę w ich domach. Odbiorcami pomocy mieli być również opiekunowie rodzinni, potrzebujący wytchnienia od codziennego sprawowania opieki nad swoimi bliskimi w domach.
Nasza placówka zgłosiła chęć udziału w tym projekcie. Na szkolenie dla koordynatorów wolontariatu opiekuńczego pojechała pani Dorota Foks – nasz instruktor terapii zajęciowej, która pełni u nas również rolę koordynatora wolontariatu w placówce i ściśle współpracuje m.in. z Klubem Wolontariusza Seniora działającym w naszym zakładzie od listopada 2016r.

Szkolenia odbyły się w dniach 17 i 18 marca oraz 28 i 29 kwietnia 2017 r. w Hospicjum im. Ks. Dutkiewicza w Gdańsku. Wzięło w nich udział 16 osób z różnych stron Polski.
Podczas warsztatów omawiano następujące zagadnienia:
– związane z tworzeniem wolontariatu – przygotowanie się do współpracy
– pozyskiwanie kandydatów na wolontariuszy
– szkolenie przyszłych wolontariuszy
– aspekty formalno – prawne i organizacyjne wolontariatu
– tworzenie stałej formacji i motywowanie wolontariuszy
– rola wolontariuszy w opiece nad osobami niesamodzielnymi w domach w ujęciu pracownika socjalnego i psychologa
– zarządzanie sytuacjami trudnymi.
Na zakończenie warsztatów każdy z uczestników otrzymał certyfikat oraz Pakiet Koordynatora, zawierający zestaw materiałów, przydatnych w codziennej współpracy z wolontariuszami.

Pani Dorota Foks godnie reprezentowała nasz ośrodek. Ze szkoleń wróciła bardzo zadowolona, pełna wiedzy, pomysłów i chęci działania. Mamy zatem nadzieję, że wolontariat rozkwitnie w naszej placówce i także wokół nas, a zyskają na tym głównie nasi pacjenci.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress