Zol dla dorosłych

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY

 

Liczba miejsc – 62 łóżka

 

Zakres świadczeń gwarantowanych w zakładzie opiekuńczo – leczniczym:

 • świadczenia udzielane przez lekarza
 • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę
 • ogólna rehabilitacja w podstawowym zakresie celem zmniejszenia skutków unieruchomienia oraz usprawniania ruchowego
 • świadczenia psychologa
 • świadczenia z zakresu terapii zajęciowej
 • leczenie farmakologiczne
 • leczenie dietetyczne
 • terapia przy użyciu respiratora do przewlekłej wentylacji
 • zaopatrzenie w wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze stosowane przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych zgodnie z określonym katalogiem
 • zapewnienie transportu sanitarnego w dniu wypisu z zakładu lub w dniu skierowania pacjenta do szpitala lub na konsultację z wyłączeniem stanów nagłych
 • edukacja zdrowotna polegająca na przygotowaniu rekonwalescenta i jego rodziny /opiekuna/ do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych
 • zapewnienie badań diagnostycznych i leków w zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych

 

W naszym zakładzie dodatkowo zapewniamy:

 • świadczenia neurologopedy z zakresu terapii mowy
 • leczenie żywieniowe – żywienie dojelitowe i pozajelitowe
 • świadczenia pielęgnacyjno – opiekuńcze udzielane przez opiekunki medyczne
 • wykorzystanie systemu Cyber – Oko do nawiązania kontaktu z pacjentem w stanie minimalnej świadomości
 • terapię wielozmysłowej stymulacji w Sali Doświadczania Świata
 • opiekę duszpasterskę

 

 

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress