Kadra

Powiatowy Szpital Pomocy Maltańskiej w Barczewie – 2014

 

KWALIFIKACJE KADRY MEDYCZNEJ

 

Skolmowska Edyta dyrektor zakładu – magister pielęgniarstwa, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej, studia podyplomowe „Organizacja i zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej”, studia podyplomowe „Menedżer ochrony zdrowia”, kurs specjalistyczny „Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego”, specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego (w trakcie nauki)

LEKARZE:

Krauze Małgorzata – lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Rzetelski Piotr – lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Goraj Zofia – lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Maj Aleksandra – lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii i neurologii

Patalon Agnieszka – lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc

Orlińska – Sak Dorota – lekarz specjalista w dziedzinie neurologii

Przepióra – Rusak Izabela – lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej

Śliwińska Katarzyna – lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej

Szumada Aleksander – lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii

Biedawski Wojciech – lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii

Diakow Patryk– lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Podziewski Maciej – lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i w dziedzinie kardiologii /w trakcie specjalizacji/

Prusek Beata – lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, specjalista onkologii klinicznej, specjalista medycyny paliatywnej /w trakcie specjalizacji/

Bogna Kwella – lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych

Bryczkowska Anna – lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych / w trakcie specjalizacji/

Gruchała Bartosz – lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii /w trakcie specjalizacji/

Stempniewska-Gałecka Paulina – lekarz w trakcie specjalizacji – choroby wewnętrzne

Smoliński Michał – lekarz w trakcie specjalizacji – choroby wewnętrzne

PIELĘGNIARKI:

Kempa Renatapielęgniarka koordynująca – magister pielęgniarstwa, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej, kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa”, kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu EKG”, kurs doskonalący „Żywienie pozajelitowe i dojelitowe w opiece długoterminowej”, szkolenie „Zastosowanie i obsługa nowoczesnej aparatury medycznej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w warunkach domowych”

Białach Marzena – specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej, kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa w anestezjologii i intensywnej terapii, kurs doskonalący „Żywienie pozajelitowe i dojelitowe w opiece długoterminowej”, szkolenie „Żywienie dojelitowe w opiece długoterminowej” , kurs specjalistyczny „Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego”.

Falkiewicz Anna – specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej, kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa w anestezjologii i intensywnej terapii, szkolenie „Żywienie dojelitowe w opiece długoterminowej”.

Kacprzyńska Hanna – specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej, kurs specjalistyczny „Leczenie ran”, szkolenie „Żywienie dojelitowe w opiece długoterminowej”.

Trześniewska Marzena – specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej

Marcinkiewicz Beata – specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej, kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej, Kurs specjalistyczny „Terapia bólu”, szkolenie „Żywienie dojelitowe w opiece długoterminowej.

Tomaszek Ewa – magister pedagogiki, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, kurs specjalistyczny „Leczenie ran”, szkolenie „Żywienie do i pozajelitowe”, szkolenie „Metody terapeutycznego postępowania z pacjentami z uszkodzeniami neurologicznymi oparte na koncepcji Bobath”.

Dorsz Beata – magister pedagogiki, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej, kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, kurs specjalistyczny „Leczenie ran”, kurs specjalistyczny „Terapia bólu przewlekłego u dorosłych”, kurs specjalistyczny „Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG”, kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa”.

Kubicka Hanna – kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego /w trakcie/, kurs specjalistyczny „Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG”., kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”.

Mysakowska Jolanta – kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej, kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa”.

Orłowska Justyna – kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa”.

Rybacka Aleksandra – magister pielęgniarstwa, specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Polska Agata – Magister administracji, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, kurs specjalistyczny „Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG”, kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa”, kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Chmielińska Agnieszka – magister pielęgniarstwa,kurs specjalistyczny „Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG”, kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa”, kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Kaśkiewicz Anna – licencjat pielęgniarstwa,  magister pedagogiki zdrowia, kurs specjalistyczny „Leczenie ran”.

Plewik Barbara – magister pielęgniarstwa, specjalizacja Io w dziedzinie higieny i epidemiologii, studia podyplomowe „Menedżer jakości”, studia podyplomowe „Kompetencje psychologiczne w zarządzaniu potencjałem ludzkim”.

Chmielewska Anna – licencjat pielęgniarstwa, kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, kurs specjalistyczny „Resuscytacja krązeniowo-oddechowa”.

Katarzyna Słoń – pielęgniarka, kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej, , kurs – „Zaawansowane, zabiegi ratujące życie”,  szkolenie ” Zasady przyjmowania, realizacji i dokumentowania zleceń lekarskich przez pielęgniarki i położne”

Borczak Dorota – licencjat pielęgniarstwa, ratownik medyczny.

Sobil Izabela – pielęgniarka – kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej”, kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”, kurs specjalistyczny „Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG”.

Kowalska Joanna – Pielęgniarka

 

FIZJOTERAPEUCI:

Markiewicz Barbara – koordynator działu rehabilitacji – magister fizjoterapii, kurs masażu leczniczego, kurs „Metoda McKenziego”.

Dąbkowska Marta – magister fizjoterapii.

Gawryszewska Beata – koordynator działu rehabilitacji (zastępstwo) – magister fizjoterapii, kurs doskonalący „Taping medyczny”, kurs „Intensywna terapia funkcjonalna dorosłych chorych po uszkodzeniu mózgu”.

Zych Izabela – magister fizjoterapii, kurs „Intensywna terapia funkcjonalna dorosłych chorych po uszkodzeniu mózgu”, szkolenie „KINAESTHETICS – warsztaty z nowatorskiej opieki nad obłożnie chorymi”.

Karwacka Lidia – technik fizjoterapii

Zyśk Iwona – technik fizjoterapii, szkolenie „KINAESTHETICS – warsztaty z nowatorskiej opieki nad obłożnie chorymi”.

Woźniak Barbara- magister fizjoterapii, kurs podstawowy koncepcji PNF.

Dziobek Edyta – magister fizjoterapii, kurs podstawowy koncepcji PNF.

Wykowska Gabriela – licencjat fizjoterapii

Aptowicz Olga – magister fizjoterapii.

Ciesielski Arkadiusz – magister fizjoterapii

 

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Foks Dorota – licencjat pedagogiki, studia podyplomowe w zakresie terapii zajęciowej, szkolenie „Diagnoza i terapia pacjentów z dysfagią”, warsztaty w zakresie technik z terapii zajęciowej, szkolenie w zakresie terapii „Sala Doświadczania Świata”, opiekun w DPS.

 

LOGOPEDA

Darmofał Marta – magister filologii polskiej, studia podyplomowe w zakresie logopedii i neurologopedii, kurs języka migowego, szkolenie „Diagnoza i terapia pacjentów z dysfagią”.

 

PSYCHOLODZY

Majda Anna – magister psychologii

 

OPIEKUNKI MEDYCZNE

Michalska Katarzyna – kwalifikacje zawodowe opiekuna medycznego, opiekun w DPS.

Krawczyk Jolanta – kwalifikacje zawodowe opiekuna medycznego, opiekunka osób starszych, kurs w zakresie problematyki nietrzymania moczu, kurs „Podstawy opieki paliatywnej dla opiekunów medycznych” i kurs „Podstawy obsługi komputera”.

Jaworska Grażyna – kwalifikacje zawodowe opiekuna medycznego, kurs „Podstawy opieki paliatywnej dla opiekunów medycznych” i kurs „Podstawy obsługi komputera”.

Deputat Beata – kwalifikacje zawodowe opiekuna medycznego, opiekunka osób starszych.

Moskalik Judyta – kwalifikacje zawodowe opiekuna medycznego, opiekun w DPS, szkolenie podyplomowe dla opiekunów medycznych „Podniesienie umiejętności z zakresu pielęgnacji osób obłożnie chorych z uwzględnieniem osób wentylowanych mechanicznie oraz osób w stanie wegetatywnym”.

Rąpała Jolanta – kwalifikacje zawodowe opiekuna medycznego

Grzywacz Bożena – kwalifikacje zawodowe opiekuna medycznego, szkolenie „Opiekunka osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych”, szkolenie „Metody terapeutycznego postępowania z pacjentami z uszkodzeniami neurologicznymi oparte na koncepcji Bobath” /cz. I, II/, kurs „Bodźcowa terapia pacjenta z demencją z wykorzystaniem technik ergoterapeutycznych i neurologicznych”, kurs „Podstawy opieki paliatywnej dla opiekunów medycznych” i kurs „Podstawy obsługi komputera”.

Bekier Małgorzata – kwalifikacje zawodowe opiekuna medycznego, kurs „Podstawy opieki paliatywnej dla opiekunów medycznych” i kurs „Podstawy obsługi komputera”.

Borkowska Marzena – kwalifikacje zawodowe opiekuna medycznego, szkolenie podyplomowe dla opiekunów medycznych „Podniesienie umiejętności z zakresu pielęgnacji osób obłożnie chorych z uwzględnieniem osób wentylowanych mechanicznie oraz osób w stanie wegetatywnym”, szkolenie „KINAESTHETICS – warsztaty z nowatorskiej opieki nad obłożnie chorymi”.

Ożga Bożena – kwalifikacje zawodowe opiekuna medycznego, kurs „Podstawy opieki paliatywnej dla opiekunów medycznych” i kurs „Podstawy obsługi komputera”.

Kempista Wiesława – kwalifikacje zawodowe opiekuna medycznego, opiekunka w środowisku domowym, kurs „Podstawy opieki paliatywnej dla opiekunów medycznych” i kurs „Podstawy obsługi komputera”.

Klimas Jolanta – kwalifikacje zawodowe opiekuna medycznego

Łukaszewska Małgorzata – kwalifikacje zawodowe opiekuna medycznego, licencjat z pedagogiki rodzinnej i opiekuńczo – wychowawczej, szkolenie podyplomowe dla opiekunów medycznych „Podniesienie umiejętności z zakresu pielęgnacji osób obłożnie chorych z uwzględnieniem osób wentylowanych mechanicznie oraz osób w stanie wegetatywnym”.

Piórkowska Małgorzata – kwalifikacje zawodowe opiekuna medycznego, kurs „Podstawy opieki paliatywnej dla opiekunów medycznych” i kurs „Podstawy obsługi komputera”.

Andernajs Bożena – kwalifikacje zawodowe opiekuna medycznego, opiekunka osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, szkolenie podyplomowe dla opiekunów medycznych „Podniesienie umiejętności z zakresu pielęgnacji osób obłożnie chorych z uwzględnieniem osób wentylowanych mechanicznie oraz osób w stanie wegetatywnym”.

Kozłowski Piotr – kwalifikacje zawodowe opiekuna medycznego

Szyjer Zofia – kwalifikacje zawodowe opiekuna medycznego, kurs „Podstawy opieki paliatywnej dla opiekunów medycznych” i kurs „Podstawy obsługi komputera”, szkolenie „KINAESTHETICS – warsztaty z nowatorskiej opieki nad obłożnie chorymi”.

Nagraba Agnieszka – kwalifikacje zawodowe opiekuna medycznego, szkolenie podyplomowe dla opiekunów medycznych „Podniesienie umiejętności z zakresu pielęgnacji osób obłożnie chorych z uwzględnieniem osób wentylowanych mechanicznie oraz osób w stanie wegetatywnym”.

Rydel Katarzyna – kwalifikacje zawodowe opiekuna medycznego, szkolenie podyplomowe dla opiekunów medycznych „Podniesienie umiejętności z zakresu pielęgnacji osób obłożnie chorych z uwzględnieniem osób wentylowanych mechanicznie oraz osób w stanie wegetatywnym”.

 

 

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress