jak uzyskkać skierowanie do szpitala

Skierowanie do szpitala - jak uzyskać, co powinno zawierać i co robić, gdy szpital odmówi przyjęcia?

Dodany przez Admin

Skierowanie do szpitala jest ważnym dokumentem, umożliwiającym pacjentowi uzyskanie specjalistycznej opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie każdy wie jednak, kto może wystawić skierowanie, jakie powinno zawierać informacje i co zrobić, gdy szpital odmówi przyjęcia. Oto podpowiedzi.

Skąd wziąć skierowanie?

W przeciwieństwie do powszechnej opinii, skierowanie do szpitala nie musi być wystawione wyłącznie przez lekarza rodzinnego. Skierowanie może wypisać każdy lekarz, który działa na podstawie kontraktu z NFZ lub lekarz przyjmujący prywatnie, jeśli cel leczenia może być zrealizowany tylko w szpitalu. Należy jednak pamiętać, że lekarz może odmówić wystawienia skierowania, jeśli uważa, że nie jest to potrzebne w leczeniu danego pacjenta.

Co powinno zawierać skierowanie?

Aby skierowanie do szpitala było ważne, musi być wypisane według określonego wzoru i zawierać następujące informacje: dane świadczeniodawcy, numer umowy zawartej przez świadczeniodawcę z NFZ, dane świadczeniobiorcy, podstawa do skierowania, cel skierowania, podpis i pieczątkę lekarza wraz z numerem prawa wykonywania zawodu, załączoną historię choroby oraz datę wystawienia dokumentu.

Który szpital wybrać?

Pacjent, który posiada skierowanie do szpitala, może skorzystać z dowolnej placówki, która ma podpisaną umowę z NFZ. Leczenie w ramach specjalistycznej opieki ambulatoryjnej lub szpitalnej odbywa się bez rejonizacji, co oznacza, że miejsce zamieszkania pacjenta nie ma znaczenia. Można więc skorzystać z usług placówek oddalonych nawet o setki kilometrów.

Co zrobić, gdy szpital odmówi przyjęcia?

Jeśli szpital odmówi przyjęcia pacjenta z ważnym skierowaniem, musi potwierdzić tę odmowę na dokumencie. W takiej sytuacji pacjent ma prawo skierować skargę do dyrektora placówki, właściwego oddziału NFZ lub rzecznika praw pacjenta.

Jak długo jest ważne skierowanie?

Skierowanie lekarza do specjalisty lub na badania diagnostyczne ma określony czas ważności. Zwykle wynosi on od 30 do 90 dni, ale może być również dłuższy lub krótszy, w zależności od rodzaju skierowania oraz przepisów danego kraju.

Ważne jest, aby pacjent zdążył wykonać badania lub skonsultować się ze specjalistą przed upływem terminu ważności skierowania. W przypadku, gdy nie jest to możliwe, pacjent musi uzyskać od lekarza nowe skierowanie.

Warto również pamiętać, że czas oczekiwania na wizytę u specjalisty lub wykonanie badania diagnostycznego może być długi, dlatego warto składać wnioski o skierowanie z odpowiednim wyprzedzeniem.


15-03-23

© szpitalmaltanski.pl 2022